brain_waves
THETAHEALING® je přirozená, rychle působící a velmi účinná léčebná metoda, jež využívá frekvenci théta mozkových vln. Tato frekvence je velmi pomalá, dosahuje 4 až 7 cyklů za sekundu.  Většinou se s touto frekvencí setkáváme při hluboké meditaci nebo v průběhu fáze snění (REM) spánku.

Tato frekvence je natolik pomalá, že umožňuje navázat spojení s tvořivou silou Univerza (Zdroje). Díky napojení na tuto sílu mohou být dokonány/realizovány změny či procesy léčení.

Facebook Komentáře

Odběr novinek