Praktika nejsou součástí učení THETAHEALING® Vianny Stibal, byla vytvořena Věrou Štěpánkovou primárně pro absolventy pokročilého kurzu (po dohodě se jich mohou zúčastnit absolventi základního kurzu), aby měli možnost procvičovat techniky, které se naučili v rámci kurzů Thetahealing a přitom odstranit přesvědčení, která je blokují v různých oblastech života. Praktika jsou také příležitostí pro intenzivní práci ve dvojicích pro získání větší jistoty pro práci s klienty.

 

Praktikum 1 - Léčím sebe i druhé

V životě se dějí zázraky, okamžité vyléčení je možné. Jediné, co je blokuje, jsou naše strachy a přesvědčení. V rámci tohoto praktika si otestujete přesvědčení, která mohou být právě pro vás omezující.

 

Praktikum 2 - Co mne omezuje

V našem životě je spousta věcí, které máme rádi, na kterých nám velmi záleží. Tak jako o ohni se říká, že je dobrý sluha, ale špatný pán, tak i my se ve svém životě často stáváme "sluhy" nejrůznějších osob či věcí.

 

Praktikum 3 - Strachy

Je spousta věcí, kterých se v životě bojíme. Někdy je to na základě špatné zkušenosti, někdy jen kvůli obavě z vykročení z komfortní zóny, obavě z nepoznaného. Život bez svázání strachy je mnohem snazší a slunečnější.

 

Praktikum 4 - Láska

Láska je to, co nás většinou vítá, když přicházíme na tento svět. Někdy bychom ale v dětství ocenili více lásky nebo její projevení způsobem, který je nám bližší. Mnohdy naše chování negativně ovlivní zklamání z lásek v dospívání či v dospělosti, cítíme se nemilovaní nebo např. nehodní lásky. Na praktiku si nainstalujeme nejvyšší definice lásky a zpracujeme nalezené bloky v přesvědčeních.

 

Praktikum 5 - Jsem žena

Jak již název praktika napovídá, je toto určeno pro ženy. V životě jsou mnohé z nás nuceny potlačit své ženství, jiné zase žijí v přesvědčení, že ženy musí být slabé, bezmocné či ponižované. Při praktiku vyčistíme nejrůznější blokující přesvědčení, abychom mohly být ženami s velkým "Ž".

 

Praktikum 6 - Síla

Síla je slovo, které někoho láká a jiného děsí. Někteří lidé jsou přesvědčení, že, aby dosáhli svých cílů, musí být opravdu silní a bojovat se vším a se všemi, svůj úspěch si vyválčit. Jiní se zase naopak vždy chovají submisivně, nedovolí si dát svému okolí najevo svá přání, uhybají před konfrontací, nechají sebou manipulovat. Toto praktikum je zaměřeno na zpracování bloků spojených s přijetím síly a jejím správným využíváním.

 

Praktikum 7 - Sliby a kletby

Myšlenka a slovo mají velikou sílu. Mnohdy jsme vyřkli sliby, které nám pak v současnosti, v tomto životě komplikují život.Někdy jsou přesvědčení, která máme, velmi urputná a nedaří se je tak snadno odstranit. Často jsou za tím nejrůznější kletby či prokletí, která mnohdy sužují několik generací, nebo si je přinášíme z minulosti.

 

Praktikum 8 - Katastrofy a hrozby v mém životě

V našem životě jsme někdy zažili velmi nepříjemné situace, u někoho to mohly být tragédie, jež jiní vídají jen ve filmech. Často nás ale ze všeho nejvíce blokují strachy z toho, co by se mohlo stát. Jakmile vylepšíme své schopnosti zhmotňovat, mohou nás naše strachy začít ohrožovat tím, že by se nám také mohly v našem životě zrealizovat.

 

Praktikum 9 - Vztahy

Vztahy nás provázejí celým naším životem. Tím základním je vztah k sobě. Velká spousta problémů je často spojena se vztahy k rodičům, k sourozencům, někdy i k některému z prarodičů či jiným příbuzným. Partnerské vztahy a s nimi spojená přesvědčení by vydaly na román. Často nám život komplikují i přesvědčení spojená se vztahy k přátelům či naopak autoritám.


Praktikum 10 - Smysl života

Negativní přesvědčení spojená se smyslem života jsou v současném období "probouzení" častým důvodem negativních nálad, pocitů bezmoci, nemožnosti změny či pochybností o sobě i životě, který vedeme. Zpracování uvedených bloků nám pomůže si užívat svého života a žít ho v souladu s naším vyšším posláním.

 

Praktikum 11 - Efektivní práce na sobě

Práce na sobě, hledání vlastních přesvědčení, je často velmi komplikovaná. Ukážeme si možnosti, jak se dostat k negativním přesvědčením, jež nám blokují splnění přání či spokojené užívání si vlastního života.

 

Praktikum 12 - Rodiče a děti

Být dítětem může být krásné a povznášející. Někdy ale mohou nastat situace, kdy nám život přináší výzvy - v naší roli dítěte přebíráme (dobrovolně nebo nedobrovolně) roli dospělého - někdy nahrazujeme rodiči chybějící polovičku, jindy třeba role dítěte není v rodině vůbec přijatelná, ani rodič sám ji ve svém mládí nezažil. Život nám často kromě rodičů komplikují i děti, máme mnohdy jiné představy o jejich přístupu, životě ... Není snadné být rodičem, ani dítětem. Naše vztahy jsou často determinovány rodovými vzorci, bloky či přesvědčeními, která si neseme z minulosti.

 

Praktikum 13 - Radost

Jsou lidé, pro které je radost naprosto přirozeným stavem. Radují se z maličkostí, pro ostatní je pak opravdovou radostí být v jejich společnosti. Jiní lidé se zase utápějí ve svých smutcích, zklamáních a pocitech neštěstí, někdy dobrovolně a jindy nedobrovolně. Zaměříme se na vybrané programy, které mohou blokovat naši radost.

 

Praktikum 14 - Něco nového

Naše životy jsou často naplněny něčím, co nás úplně neuspokojuje. Co je pro nás, ale v takové situaci často důležité, že víme, co můžeme čekat. Ačkoliv to nebývá nic pěkného, jsme rádi, že víme, co přijde. Naše obavy z neznámého nám často svazují ruce - nedovolují uzavřít minulost a vykročit hrdě do nového. V rámci tohoto setkání se zaměříme na identifikaci programů, které nás udržují ve staré energii a nedovolují vstoupit do nového.

 

Praktikum 15 - Kdo jsem

Vztahy, v nichž žijeme - ať již rodina (původní či nová), pracovní kolektiv, přátelé apod., nás mnohdy v životě ovlivňují natolik, že přestáváme být sami sebou. V rámci praktika prozkoumáme naše nastavení hranic, různé sliby a vlastní omezení, jež nás limitují v tom, abychom se projevili takoví, jací jsme, abychom žili život, který chceme.

 

Praktikum 16 - Prokrastinace

Odložit některou činnost může mít smysl. Pokud ale odkládáme neustále, nedokážeme si užít přítomnost, žijeme ve výčitkách, co jsme měli udělat a neudělali. Prozkoumáme a zpracujeme si časté bloky spojené s prokrastinací.

 

Praktikum 17 - Já a jídlo

Někdo v jídle vidí náplň života, pro někoho je to naopak obtěžující a naprostá ztráta času. Pak jsou ještě mezi námi lidé s poruchami příjmu potravy - bulimií či anorexií. Naše babičky milovaly, když jsme vše "spapali". Naopak v některých rodinách maminky byly celý život na dietě a stále bojovaly s jídlem. V rámci praktika se zaměříme na bloky spojené s touto tematikou.

 

Praktikum 18 - Moc nebo málo

Někdy je náš život plný extrémů - máme práce buď moc nebo skoro žádnou, stejně tak moc či málo odpočinku, zábavy, přátel nebo radosti. Prozkoumáme možná přesvědčení blokující naši rovnováhu v jednotlivých oblastech života, abychom nepotřebovali "lítat" mezi extrémy.

 

Praktikum 19 - Dotahovat do konce

Možná to znáte, zvládli jste spoustu problémů, vydali množství energie na řešení, 95 % je hotovo a poslední malá část se stále nedaří dotáhnout, aby bylo možno říct - je to hotové. Zcela nám došly síly, někdo nespolupracuje tak, jak by měl, prostě se vše proti nám "spiklo". Ćasto je příčina v nás, naše přesvědčení nás blokují, aby nás chránila. Nalezení a odstranění takových omezujících přesvědčení bude náplní tohoto praktika.

 

Praktikum 20 - Valí se toho na mě moc

Zažili jste období, kdy jste měli pocit, že je toho na vás moc, že se to valí ze všech stran a vy to nemůžete všechno zvládnout? A když máte pocit, že už nemůže být hůř, přidá se něco dalšího? Často pak podlehneme pocitu chudinky či oběti, za nimiž jsou většinou nejrůznější podvědomé programy.

 

Praktika 21+22 - Sebeláska I. / II.

Za nedostatečnou sebeláskou velmi často stojí hluboce uložené programy, které mají vztahy k naší vlastní hodnotě, vztahu k sobě samým, ale i hodnocení z vnějšku, ať už reálnému nebo podle našich očekávání.

 

Praktikum 23 - Změna

Jsou lidé, kteří změny milují. Jiní se jich bojí, představa změny je paralizuje. Někdy se strachy ze změny týkají jen určité oblasti, jindy je jakékoliv vybočení z obvyklého a zažitého velký problém. V rámci tohoto praktika budeme odstraňovat přesvědčení, která změny blokují. 

 

Praktikum 24 - Důvěra

Zažili jste zklamání? Nebo jste viděli velké zklamání u svých blízkých? Naučili jste se, že pro vás není bezpečné důvěřovat? Nebo jen prostě nedokážete někomu důvěřovat a třeba ani nevíte proč? Pak je toto praktikum určitě pro vás.

 

Praktikum 25 - Plány a sny

Máte pocit, že musíte být pořád nohama na zemi? Bojíte se snít? Nebo naopak své sny máte? Pokud sny máte, realizujete je? Nebo jen končíte u snění a k převedení snů do reality se už nedostanete?  V rámci těchto praktik pročistíme přesvědčení, která vás mohou omezovat.

 

Praktikum 26 - Finance

Často si blokujeme finance, protože pro nás v minulosti mohly být nebezpečné. Podvědomě se jim vyhýbáme, děláme vše proto, abychom si sabotovali jejich zisk, abychomsebe či své blízké ochránili. Můžeme v sobě nést i přesvědčení o aspektech zla spojených s financemi či o protivení se Bohu. Finance nás m ohou podvědomě děsit, ač po nich mnohdy toužíme a spoustu svých aktivit jim podřizujeme.

 

Praktikum trvá cca 4 hodiny čistého času. Pokud jsou praktika v jeden den dvě praktika, první je od 9 do 13.00, druhé pak od 14.00 do 18.00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Praktika mohou probíhat i on-line.

Cena za účast na praktiku je 1.200 Kč, při účasti na dvou prakticích během jednoho dne je zvýhodněná cena 2.000 Kč za obě praktika.

 


Facebook Komentáře

Odběr novinek